Sejarah Tanah Kutai ( 9 )


Dari tujuh turunan itu, terdapat Kerincing bin Salong — gelar Nala Mayang – beristrikan Tidok binti Seta. Mereka melahirkan enam … More

Sejarah Tanah Kutai ( 9 )


Dari tujuh turunan itu, terdapat Kerincing bin Salong — gelar Nala Mayang – beristrikan Tidok binti Seta. Mereka melahirkan enam … More

Sejarah Tanah Kutai ( 8 )


Sosok Labok yang terpilih sebagai Kepala Adat Besar RI itu diyakini memang termasuk turunan Raja Mulawarman di Muara Kaman, Kukar. … More

Sejarah Tanah Kutai ( 8 )


Sosok Labok yang terpilih sebagai Kepala Adat Besar RI itu diyakini memang termasuk turunan Raja Mulawarman di Muara Kaman, Kukar. … More

Sejarah Tanah Kutai ( 7 )


Dan Kesempatan ini digunakan oleh pihak Pemerintah Inggris mengirim Bill Dalton ke Kutai guna mengadakan penyelidikan dengan motib sebagai Ahli … More

Sejarah Tanah Kutai ( 7 )


Dan Kesempatan ini digunakan oleh pihak Pemerintah Inggris mengirim Bill Dalton ke Kutai guna mengadakan penyelidikan dengan motib sebagai Ahli … More

Sejarah Tanah Kutai ( 6 )


Pada tahun 1778, pemuka Bugis mengutus Nachoda Labai dan adiknya La Made Daeng Punggawa disertai Tuan Sajid Alwi bin Hosen … More

Sejarah Tanah Kutai ( 6 )


Pada tahun 1778, pemuka Bugis mengutus Nachoda Labai dan adiknya La Made Daeng Punggawa disertai Tuan Sajid Alwi bin Hosen … More

Sejarah Tanah Kutai ( 5)


Perhara tetap menimpa Kutai dan walapun Aji Kiji Pati Jaya Perana telah menamakan Kerajaanya Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan membuat … More

Sejarah Tanah Kutai ( 5)


Perhara tetap menimpa Kutai dan walapun Aji Kiji Pati Jaya Perana telah menamakan Kerajaanya Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan membuat … More